Notice on the closure of Embassy

                                                                                        सूचना (Notice)

 

नेपाली नयाँ वर्ष, २०७९ को अवसरमा विहीबार, बि.सं. २०७९ वैशाख १ गते (तदनुसार १४ अप्रिल २०२२) का दिन यस राजदूतावास बन्द रहने व्यहोरा सबैमा अनुरोध गरिन्छ । साथै, Good Friday को अवसरमा शुक्रवार, वि.सं. २०७९ वैशाख २ गते (तदनुसार १५ अप्रिल २०२२)Easter Monday को अवसरमा सोमवार, बि.सं. २०७९ वैशाख ५ गते (तदनुसार १८ अप्रिल २०२२) मा समेत यस राजदूतावास वन्द रहने छ ।

On the occasion of Nepali New Year 2079, the Embassy of Nepal will remain closed on Thursday, 14 April 2022. Similarly, the Embassy will remain closed on 15 April 2022 and 18 April 2022 on the occasion of Good Friday and Easter Monday respectively.

 

Embassy of Nepal,

London

12 April 2022