Registration for Nepal development conference on 7th of Nov 2020

Embassy of Nepal in London is organizing a Nepal Development Conference: Views and Visions of Nepali Ph. D. Scholars residing in the United Kingdom on 7 November 10:00 am British Time. 1. Please Register in the following link in advance for the conference:       https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIkcOqgqzorHtcXDWilbJ1zIEbvQKrS_wBv 2.Click below to see the flyer for the 7 Nov. conference Flyer for the 7 Nov.

Notice (Who wants to go back to Nepal)

मिति ः २०७७।२।१९   नेपाल फर्किनुपर्ने बाध्यतामा रहेका नेपाली नागरिकहरुलाई आफ्नो विवरण अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना   नेपाली नागरिकलाई स्वदेश आउन सहजीकरण गर्ने सम्बन्धी नेपाल सरकार(मन्त्रिपरिषद्)को मिति २०७७।२।१२ को निर्णय बमोजिम स्वीकृत ‘कोभिड—१९ विश्वव्यापी सङ्क्रमणको कारणबाट उत्पन्न असहज परिस्थितिमा स्वदेश आउनैपर्ने अवस्थामा रहेका नेपाली नागरिकहरुलाई स्वदेश आउन सहजीकरण गर्ने सम्बन्धी आदेश २०७७’ जारी भएको सन्दर्भमा कोभिड—१९ महामारीको परिणामस्वरुप