Notice (Who wants to go back to Nepal)

मिति ः २०७७।२।१९   नेपाल फर्किनुपर्ने बाध्यतामा रहेका नेपाली नागरिकहरुलाई आफ्नो विवरण अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना   नेपाली नागरिकलाई स्वदेश आउन सहजीकरण गर्ने सम्बन्धी नेपाल सरकार(मन्त्रिपरिषद्)को मिति २०७७।२।१२ को निर्णय बमोजिम स्वीकृत ‘कोभिड—१९ विश्वव्यापी सङ्क्रमणको कारणबाट उत्पन्न असहज परिस्थितिमा स्वदेश आउनैपर्ने अवस्थामा रहेका नेपाली नागरिकहरुलाई स्वदेश आउन सहजीकरण गर्ने सम्बन्धी आदेश २०७७’ जारी भएको सन्दर्भमा कोभिड—१९ महामारीको परिणामस्वरुप

Notice regarding the extension of validity of Nepal visa

      Notice regarding the extension of validity of Nepal visa   This is to inform all the concerned that the Government of Nepal has recently decided to extend the validity of Nepal visas issued by this Embassy from 1 January 2020 to 31 March 2020 for additional 6 months. Hence, the holders of visa issued during the aforementioned